Wat gebeurt er na het VMBO?

Het VMBO is een voorbereidende beroepsopleiding. Uw zoon of dochter is na het VMBO dus nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste leerlingen die het VMBO hebben afgerond, gaan naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) om een vak te leren. Een klein groepje leerlingen kan ervoor kiezen om na het VMBO door te stromen naar de Havo.

Doorleren op het MBO

Er zijn 65 MBO-instellingen verspreid door het hele land. Hier worden jongeren opgeleid voor een groot aantal beroepen, variërend van bakker tot fotograaf. Er is keuze uit zo’n 600 verschillende MBO-opleidingen.

Het MBO kent dezelfde sectoren als het VMBO: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw (Groen). De leerwegen zijn wel anders: op het MBO bestaat de keuze uit de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

BOL

Leerlingen die de BOL variant volgen, zijn 40 tot 80 % van de tijd met theorie bezig. Zij zijn veel in de schoolbanken te vinden en lopen ook zo nu en dan stage.

BBL

Bij de BBL-variant speelt juist het praktijkonderdeel de hoofdrol met minimaal 60 procent. Veel BBL-leerlingen werken vier dagen per week in een leerbedrijf (met een arbeidscontract) en gaan een dag in de week naar school.

Doorstromen naar de Havo

Sommige leerlingen die de Gemengde Leerweg (GL) of Mavo / Theoretische Leerweg (TL) hebben gevolgd, kunnen doorstromen naar jaar 4 van de Havo. Voorwaarde is wel dat zij het juiste niveau hebben en examen hebben gedaan in wiskunde en Frans of Duits.