X11 media en vormgeving

 • Over

  Naast vakken als bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en Mens & Maatschappij, is er op X11 veel aandacht voor kunst, cultuur en creativiteit. Denk eens aan het maken van flyers, posters, websites en filmpjes; je gaat alle mogelijkheden die het vak biedt onderzoeken.

  Je bent hier bezig met het (verder) ontwikkelen van jouw creativiteit en technische vaardigheden, zodat je later een specialist kunt worden in media en vormgeving. Je werkt niet alleen met pen, potlood en stift, maar ook op de computer. Je moet dus ook wel een beetje van techniek houden als je naar X11 wilt.

 • Leerlingenzorg

  Je hebt op X11 een persoonlijke mentor, die zie je twee tot drie uur per week. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt van de school.

  De ontwikkeling van een leerling wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, dus ook van jou. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, zorgt de teamleider voor specialistische hulp van buitenaf. X11 biedt de volgende ondersteuning:

  • Faalangsttraining
  • Ondersteuning bij dyslexie
  • Kortdurende één-op-één begeleiding
  • Leerwegondersteuning

  Als je hele grote problemen hebt, wordt dit besproken in het zorg-adviesteam (ZAT), dat bestaat uit het zorgteam X11, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Natuurlijk worden je ouders vooraf hierover geïnformeerd.

  Het zorgteam van X11 bestaat uit de teamleider en de schoolmaatschappelijk werker.

 • Kwaliteit

  Omdat wij kwaliteit van onderwijs heel belangrijk vinden, werken wij ook aan onze eigen ontwikkeling. Wij doen dat door bijvoorbeeld;

  • Iedere twee jaar een onderzoek ‘kwaliteitsbeleving’ onder ouders, leerlingen en medewerkers te houden. Zo nodig maken we naar aanleiding hiervan een verbeterplan.
  • De docenten hun persoonlijke ontwikkeling te laten bijhouden (portfolio). De schoolleiding bezoekt en beoordeelt regelmatig de lessen.
  • Tijdens de eerste drie leerjaren Cito-Vas toetsen af te nemen bij leerlingen, om te controleren of de eigen toetsing (overhoringen en toetsen) juist is.

  De Onderwijsinspectie meet uiteraard ook de kwaliteit van het onderwijs.

 • Oudercontact

  X11 houdt op verschillende manieren contact met jouw ouders/verzorgers:

  • Via je mentor, als het over jou en je ontwikkeling gaat
  • Via de Informatieavond aan het begin van het schooljaar (informatie over het schooljaar etc.)
  • Via de Kijkavonden, presentatie van jouw eigen werk (en van medeleerlingen uiteraard)
  • Via de Ouderavonden (10 minutenavond n.a.v. van je verslag)
  • Via de Oudernieuwsbrieven (als het over activiteiten en ‘nieuwsfeiten’ schoolbreed gaat)
  • Via www.x11.nu (agenda, schoolgids en andere actuele zaken)
 • Leerweg

  Op X11 bieden we alle VMBO-leerwegen aan:

  • Mavo / Theoretische Leerweg (TL)
  • Gemengde Leerweg (GL)
  • Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL)
  • Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL)
 • Afdeling

  De beroepsgerichte programma’s in het VMBO (het zijn er ongeveer 30) worden vernieuwd en vervangen door tien profielen. Voor X11 betekent dit;

  Grafimedia wordt Media, Vormgeven en Ict (MVI).

  Bij het ontwikkelen hiervan is X11 nauw betrokken geweest en is één van de drie pilotscholen. Je zult in het eerste leerjaar dus te maken krijgen met onderdelen uit het profiel MVI.

  Op onze open dag kun je zien én vragen wat dit profiel inhoudt.

Contact

X11 media en vormgeving

Bezoekadres:
Vondellaan 178
3521GH Utrecht

Postadres:
Postbus 5175
3502 JD Utrecht

tel: 030 280 70 99
e-mail: info@x11.nu

Open dagen:

Download de schoolgids

Website