Trajectum College

 • Over

  Het Trajectum College is een kleinschalige ondernemende VMBO-school in de wijk Overvecht. Wij bieden onderwijs waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan.

  Wij verwachten van jou een actieve, ondernemende houding om je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert om je toekomst te onderzoeken, zodat je goed weet wat je later wilt worden. Naast Nederlands, Engels en wiskunde, leer je ook je talenten te ontdekken en te ontwikkelen bij techniek, zorg en welzijn en horeca.

  Je krijgt les in een groep van 20-25 leerlingen en vanaf dag 1 start je met een portfolio. Hierin houd je bij wat je hebt geleerd of gemaakt tijdens de theorie en praktijklessen. Drie keer per jaar bespreek je je portfolio met je mentor en je ouders.

 • Leerlingenzorg

  De leerlingen worden goed begeleid door hun mentor; iedere klas ziet zijn/haar mentor minstens 2 uur in de week. Ook voor ouders is de mentor het  eerste aanspreekpunt.

  Daarnaast zorgen we in de basis voor het volgende:

  • tempo en niveau worden aangepast aan de leerling.
  • leerlingen leren hoe ze moeten plannen.
  • er wordt veel aandacht besteed aan taal.

  Om te weten welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, worden alle brugklassers getest (CITO VAS) op hun vaardigheden. Het gaat om technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenvaardigheid.

  Elk leerjaar worden ook de vorderingen gemeten. Als blijkt dat leerlingen achterstanden hebben, dan worden ze extra begeleid.

  In de school is er een zorgadvies team. Zij bespreken leerlingen, die tegen leer en/of ontwikkelingsproblemen aanlopen. Er is ook de mogelijkheid om hulp in te roepen van de schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk.

 • Kwaliteit

  Op het Trajectum College is afgelopen jaar 98% van de leerlingen geslaagd. Daarom bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs en we toetsen en we verbeteren het.

  Kwaliteit bewaken

  • We houden de resultaten van de leerlingen in de gaten met de Cito VAS-toetsen.
  • We bespreken resultaten in de vakgroepen en passen waar nodig zaken aan.
  • Leerkrachten binnen de school gaan bij elkaar op bezoek tijdens de lessen om van elkaar te leren.
  • We doen onderzoek naar de tevredenheid van ouders en leerlingen
 • Oudercontact

  De mentor begeleidt de leerling en is de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Op verschillende manieren leggen en onderhouden zij het contact met de ouders/verzorgers:

  • ouderavonden
  • rapportbespreking
  • portfoliopresentaties

  Tevens wordt er ook contact gelegd en onderhouden door middel van:

  • nieuwsbrief voor ouders
  • magister
  • www.trajectum-college.nl
  • medezeggenschapsraad

  Trajectum College werkt in het kader van ouderbetrokkenheid samen met de stichting Al Amal. Wij organiseren 5x per jaar samen thema avonden ( o.a. opvoeden en onderwijs, puber ontwikkelingen). Er is elke week een oudertraining voor moeders en er is een Ouderraad. Deze groep komt 6x per jaar bij elkaar om onderwerpen met de directie te bespreken. De ouders van de Ouderraad helpen bij Open dagen en bij activiteiten in de school.

 • Leerweg

  Op het Trajectum College volg je de leerweg die bij je past.

  De Mavo bijvoorbeeld (TL), de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) of de Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL).

 • Afdeling

  Leerjaar 1 en 2
  In de leerjaren 1 en 2 krijgen onze leerlingen een stevige basis. Ze doen veel kennis op en ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ze leren ook plannen, zelfstandig werken en samenwerken. Aan het einde van leerjaar 2 maken leerlingen een voorlopige eerste en tweede keuze voor de sector commercie, horeca, technologie of dienstverlening.

  Leerjaar 3 en 4
  De leerlingen volgen AVO-vakken ( o.a. Nederlands, Engels, wiskunde). Daarnaast volgen ze de beroepsgerichte vakken, die worden gegeven vanuit de sectoren:

  • Zorg & welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Dienstverlening en producten (techniek)
  • Horeca, Bakkerij en recreatie

Contact

Trajectum College
Vader Rijndreef 7-9
3561 XB Utrecht
tel: 030 2646100
e-mail: info@trajectum-college.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website