Globe College

 • Over

  Het Globe College is een VMBO XL school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek. We verzorgen passend onderwijs op Basis-, Kader-, Mavo- en Mavo/Havo niveau. Via de Mavo/Havokansklas

  krijgen leerlingen tijdens het eerste en tweede jaar leerstof op Mavo/Havo-niveau aangeboden. Als ze dit niveau aankunnen, kunnen ze doorstromen naar 3 Havo. Dit betekent meer kansen voor onze leerlingen om door te stromen. De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat leerlingen geprikkeld

  worden om beter te presteren en hun talenten te ontwikkelen. Het Globe College biedt hiervoor de onderwijsvorm die bij de leerling past o.a. door het geven van goed passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning en extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

 • Leerlingenzorg

  De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Vragen over leerprestaties en andere zaken kunnen altijd worden besproken. De mentor wordt ondersteund door leerlingbegeleiders en het zorgteam. Het Globe College besteedt extra aandacht aan kinderen met leerproblemen. Hierbij moet je denken aan:

  • Remedial Teaching
  • Taalhulp steunlessen
  • Faalangstreductie training
  • Training sociale vaardigheid
  • Hulp bij huiswerk en planning
  • Een-op-een begeleiding
  • Mogelijkheid tot leerwegondersteuning

  De school heeft een orthopedagoog in dienst. Samen met de zorgcoördinator, vertegenwoordigen zij het zorgteam. Zij overleggen met interne en externe hulpverleners en ondersteunen de mentoren. Iedere 6 weken is er een overleg (ZAT) met de kernpartners waarin leerlingen worden besproken.

  In school is ook Schoolmaatschappelijk Werk aanwezig die jou en je ouders ook kunnen helpen.

 • Kwaliteit

  Het Globe College gaat uit van een positieve benadering waarin taal, talent en toekomst de hoofdrol spelen. Om te meten of jij, je ouders en docenten zich kunnen vinden in de werkwijze van de school, vindt jaarlijks een tevredenheidonderzoek plaats. De school heeft nog andere middelen om de kwaliteit te (laten) bewaken:

  • Leerkrachten van het Globe College ontwikkelen zich voortdurend, zowel op pedagogisch-didactisch gebied (het goed les kunnen geven) als in hun eigen vakgebied. Om de voortgang van docenten te monitoren en te beoordelen, bezoeken teamleiders regelmatig de lessen.
  • De Onderwijsinspectie. Deze meet de kwaliteit van het onderwijs.
   Ga naar het laatste inspectierapport »

  Inrichting van het onderwijs
  Om de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, geven docenten van de Basisberoepsgerichte Leerweg les in meerdere vakken. Leerlingen van de Kaderberoepsgerichte Leerweg en MAVO krijgen wel voor ieder vak les van een andere docent. Bij ziekte van een leerkracht wordt de les verzorgd door een collega uit het team waarmee de klas werkt.

  Kinderen kunnen op school en thuis inloggen op een digitale leeromgeving. In deze digitale leeromgeving vind je: roosters, resultaten, huiswerk en lesstof.

 • Oudercontact

  Het Globe College vindt een goede samenwerking met je ouders en/of verzorgers erg belangrijk en we onderhouden het contact op de volgende manieren:

  • Intensief contact met je mentor
  • Informatieavonden op belangrijke (keuze)momenten
  • Thema-avonden
  • Rapportgesprekken
  • Online toegang tot je resultaten
  • Medezeggenschapsraad
  • Ouderraad
 • Leerweg

  Als je een Vmbo advies hebt kun je je aanmelden bij het Globecollege. In overleg met je basisschool wordt je dan geplaatst op één van onze leerwegen.

  Wij hebben alle leerwegen (Basis, Kader en Mavo)

  Als je in het eerste of tweede jaar laat zien dat je naar een hogere leerweg kan, dan zal dat in overleg met jou en je ouders bekeken worden. Zelfs het opstromen naar de Havo is mogelijk.

  Op onze school hebben we een MavoHavo kansklas.

  Als je in deze klas laat zien dat je naar de Havo kunt, zullen we samen met je ouders zoeken naar een geschikte Havo. Je gaat dan van klas 1 MavoHavo naar klas 2 Havo en van klas 2 MavoHavo naar klas 3 Havo.

  Bij de Mavo – ook wel Theoretische leerweg genoemd – van het Globe College worden de verplichte vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Economie gevolgd. Ook de vakken Lichamelijke Opvoeding (in de derde en vierde klas) en Beeldende Vorming (in de derde klas) volgen alle leerlingen.

  Om een volledig eindexamen pakket te hebben kan gekozen worden uit Biologie of Frans, de tweede keuze mogelijkheid is Aardrijkskunde of Geschiedenis. In de vierde klas is de mogelijkheid om als extra vak eindexamen te doen in het kunstvak (Beeldende Vorming).

  Omdat na de Mavo allerlei richtingen gekozen kunnen worden, is er gedurende het schooljaar aandacht voor verschillende beroepsgroepen en staan er bedrijfsbezoeken op het programma. Ook is er een uitwisseling met een andere school.

  Basis en kader

  De beroepsgerichte programma’s in het VMBO worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

  Ook binnen het Globe College worden de afdelingsprogramma’s in 2016 vervangen door nieuwe profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan onze leerlingen aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven.

  In deze profielen kan de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gekozen worden. De keuze voor één van deze leerwegen is gebaseerd op het basisschooladvies en op de ontwikkeling in de eerste twee leerjaren.

 • Afdeling

  Zorg & Welzijn (Z&W)

  Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je wilt klaarstaan voor een ander? Dan kies je voor het VMBO profiel Zorg en Welzijn. Je moet natuurlijk wel graag met mensen om willen gaan. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en veel doorzettingsvermogen in je karakter kunnen ook geen kwaad. Heb je dat nog niet zo erg, dan leren we je dat! Met je diploma VMBO Zorg en Welzijn kun je straks een opleiding gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de laboratoriumtechniek.

  Economie & Ondernemen (E&O)

  Kun je goed rekenen? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? Dan kies je voor dit VMBO profiel. Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je bijvoorbeeld gaan werken in een winkel, of in de mode. Verkoper, inkoper, magazijnmedewerker, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker, etaleur. Economie & ondernemen is een breed profiel.

  Techniek

  Wat zou het donker zijn zonder onze straatverlichting. En wat te denken van onze mobiele telefoons? Deze zijn niet meer weg te denken uit je dagelijkse leven. Centrale verwarming en stromend water… Voor al deze dingen (en natuurlijk nog véél meer) hebben wij techniek nodig. De vraag naar technisch personeel is groot en wordt ook steeds groter, en dan met name naar jonge technici. In deze VMBO sector heb je verschillende mogelijkheden in de wereld van de techniek. Binnen de sector Techniek biedt het Globe College de volgende profielen aan:

  Produceren, Installeren en Energie (PIE)

  In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken.

  Mobiliteit en Transport (M&T)

  Alles wat met vervoer te maken heeft leer je in dit profiel, van een fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen.

Contact

Globe College
Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht
tel: 030 – 5112000
e-mail: info@globecollege.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website