Over het VMBO

Je hebt misschien een VMBO-advies gekregen van je basisschool, maar wat is VMBO eigenlijk?

De letters VMBO staan voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Op deze scholen kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Je krijgt les in vakken als Nederlands, Engels, rekenen, Wiskunde, Mens & Maatschappij, Sport & Bewegen, Natuur & Techniek, om er maar een paar te noemen. Ook krijg je vanaf leerjaar 1 ook lessen in vakken die bij een beroepsrichting horen; dat zijn vaak beroepsgerichte vakken.

Het Ministerie van OCW en de mensen die in het onderwijs werken, zijn voortdurend bezig het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Zo worden in 2016 de beroepsgerichte programma’s (het zijn er ongeveer 30) vernieuwd en vervangen door 10 profielen:

  • Economie en Ondernemen
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Zorg en Welzijn
  • Maritiem en Techniek
  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport
  • Media, Vormgeving en ICT
  • Groen
  • Dienstverlening en Producten

Alle vernieuwingen en verbeteringen zijn bedoeld om jouw schoolloopbaan zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat je goede keuzes kunt maken over je vervolgplannen na het VMBO; verder studeren op een MBO-opleiding óf verder op de Havo.

Als je in 2015 naar de eerste klas van het VMBO gaat, krijg je dus met deze nieuwe profielen te maken. Kijk op de pagina van de afzonderlijke scholen welke profielen zij aan gaan bieden.